ik ben u veel dank verschuldigd voor uw hulp

ik ben u veel dank verschuldigd voor uw hulp
ik ben u veel dank verschuldigd voor uw hulp{{/term}}
I am greatly indebted to you for your help

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”